Fundatorzy

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego została ustanowiona w 2009 roku z woli wielu członków naszej wydziałowej społeczności i dzięki ich ofiarności. W dzieło utworzenia Fundacji włączyli się zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak i doktoranci i studenci WFAiIS.

(w kolejności alfabetycznej)

 • dr Anna Bartkiewicz
 • mgr Katarzyna Bielska
 • prof. Andrzej Bielski
 • mgr Danuta Bukowska
 • prof. Mirosław Bylicki
 • dr Alicja Chruścińska
 • prof. Dariusz Chruściński
 • prof. Stanisław Chwirot
 • dr hab. Roman Ciuryło
 • dr Beata Derkowska
 • dr Winicjusz Drozdowski
 • prof. Włodzisław Duch
 • prof. Franciszek Firszt
 • inż. Wojciech Fojt
 • dr Marcin Gawroński
 • mgr Michalina Góra
 • dr hab. Ireneusz Grabowski
 • dr Ireneusz Grulkowski
 • dr hab. Jan Iwaniszewski
 • prof. Andrzej Jamiołkowski
 • mgr Sebastian Janus
 • prof. Włodzimierz Jaskólski
 • dr Danuta Jeziorek
 • mgr Karol Karnowski
 • prof. Grzegorz Karwasz
 • prof. Jacek Karwowski
 • prof. Wiesław Kiciński
 • prof. Jacek Kobus
 • prof. Czesław Koepke
 • mgr inż. Andrzej Korcala
 • prof. Andrzej Kowalczyk
 • mgr Ewa Kwiatkowska
 • prof. Jadwiga Lal-Jadziak
 • prof. Jan Maćkowiak
 • dr hab. Sebastian Maćkowski
 • prof. Adam Makowski
 • prof. Leszek Meissner
 • dr Miłosz Michalski
 • inż. Wojciech Mindak-Grabowski
 • dr hab. Felicja Mrugała
 • prof. Ryszard Mrugała
 • dr Antoine Naud
 • dr hab. Andrzej Niedzielski
 • mgr Kamilla Nielek-Zawadzka
 • prof. Wiesław Nowak
 • dr hab. Tadeusz Orlikowski
 • dr Sławomir Orłowski
 • dr hab. Piotr Pepłowski
 • dr Dawid Piątkowski
 • Rafał Pukownik
 • mgr Tadeusz Robaczewski
 • mgr Anna Salamończyk
 • dr Romuald Słupski
 • prof. Grażyna Staszewska
 • prof. Przemysław Staszewski
 • inż. Kamila Stec
 • mgr Marcin Sylwestrzak
 • mgr Daniel Szlag
 • mgr Anna Szkulmowska
 • dr Maciej Szkulmowski
 • dr Paweł Szroeder
 • prof. Józef Szudy
 • mgr Szymon Tamborski
 • prof. Piotr Targowski
 • prof. Jan Wasilewski
 • dr Dariusz Wiśniewski
 • dr Maciej Wojtkowski
 • prof. Andrzej Wojtowicz
 • prof. Andrzej Woszczyk
 • prof. Jarosław Zaremba
 • prof. Marek Zieliński
 • dr Bernard Ziętek