Patron

Aleksander Jabłoński (1898 – 1980)

Fizyk, muzyk, żołnierz. Twórca toruńskiej szkoły fizyki. Patron naszej fundacji.

Aleksander Jabłoński był światowej sławy fizykiem, twórcą toruńskiej szkoły fizyki. To on wyznaczał nowoczesne kierunki badań i dbał o najwyższą jakość kształcenia. Chcemy kontynuować jego politykę nowoczesnego kształcenia i wysokich standardów. Chcemy zachować jego gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Podobnie jak on, chcemy sprostać wymaganiom i oczekiwaniom dzisiejszego świata. Chcemy podtrzymać tradycję nowoczesności. W tym celu w 2009 roku społeczność związana z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołała do życia Fundację Aleksandra Jabłońskiego.

Aleksander Jabłoński był niezwykłą osobowością. Był nie tylko fizykiem, mentorem, ale również muzykiem i żołnierzem. Poniżej można znaleźć opracowania prof. Józefa Szudego na temat naszego patrona oraz historię tablicy na Hożej autorstwa Bohdana Grządkowskego.