Władze

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

dr Justyna Cembrzyńska

Członkowie Zarządu

dr hab. Jacek Matulewski – sekretarz
mgr Emilia Nowakowska

 

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Dziekan WFAiIS UMK

Członkowie Rady Fundacji

prof. dr hab. Stanisław Chwirot – WFAiIS UMK
prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – WFAiIS UMK, p.o. Dyrektora Centrum Astronomii
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – WFAiIS UMK
dr Anna Maria Karwowska – Prezes Zarządu KPOP Lewiatan, Prezes Zarządu KarStanS sp. z o. o.
mgr Michał Korolko – Prezes TARR S.A.
dr Paweł Neumann – doradca ekonomiczny Prezesa TZMO SA
inż. Arkadiusz Sobkowiak – Dyrektor ds. badań i rozwoju PESA Bydgoszcz SA
Andrzej Szostak 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. Aleksander Balter – WFAiIS UMK

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK – WFAiIS UMK, Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych
dr hab. Gracjan Maciejewski – WFAiIS UMK, Centrum Astronomii